Hirdetmények, aktualitások

Elnökségi ülés
2007. június 28.


Jegyzőkönyv

Készült: a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara Elnökségének 2007. június 06. napján megtartott elnökségi ülésén.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Borbély Lajos üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy az Elnökség határozatképes. Ismerteti a napirendet.

Napirend:
1. 2007. június 6-i Taggyűlés anyagának megtárgyalása
2. Egyebek

ad./1 Az Elnök ismertette a 2007. évi taggyűlés napirendjeit, amit az Elnökség megtárgyalt és az alábbi döntéseket hozta:

a; Az Elnök beszámolót tartott a Kamara 2006. évben végzett munkáiról, a 2006 évi költségvetésről és mérlegről, melyet az Elnökség egyhangúlag elfogadott.

b; Ismertette a 2007 évre tervezett költségvetést és ez évre tervezett programokat. Ezek közé tartozik tagságunk részére újabb kötelező illetve szabadon választható továbbképzések szervezése.

ad/2. Egyéb

1 Az Elnök javaslatot kért az Elnökségtől a „Bács-Kiskun Építészetéért Díj” dokumentálására

Az Elnökség az alábbiakban egyhangúan döntött:

- díj plakett, és oklevél
- díjazott nem az építészek köréből kerül ki.

2. Az Elnök tájékoztatót adott a tervezői jogosultság változásairól.
2008. év elejétől módosul a vezetőtervező (É1) és É2 besorolások betűjele és tevékenységi köre.

Tagsági ügyek

3/2007. sz. Eln. határozat:
Mészáros Dóra (1979.) okl. építészmérnököt É2 jogosultsággal kamaránk tagjai sorába felvette. Tagsági száma: 03-0339.


4/2007. sz. Eln. határozat:
Dr Mayer Antal okl. kert- és tájépítészmérnök (K1 03-0077) építészkamarai tagsági viszonyának szüneteltetéséhez 2007. január 1. napjával hozzájárul

Az Elnök az ülést lezárta.

Kmft.

A jegyzőkönyvet készítette:
Hornokné Fehér Zsuzsanna titkár


Bács-Kiskun Építészetéért Díj
2007. június 28.


Tájékoztató:

A Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara a 2007. június 20-i taggyűlésén

„Bács-Kiskun Építészetéért Díj”
alapításáról határozott.

A díj első alkalommal 2008. évben „Műszaki Értelmiség Napja” alkalmából kerül átadásra.

A javaslatot 2007. szeptember 1. napjáig kell megküldeni a kamara Elnökének, a szabályzatban előírt módon.

A Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara Szabályzata

I.
„Bács-Kiskun Építészetéért Díj” kitüntető díj alapításáról

II.
1. A díj: Plakett, továbbá a viselésre alkalmas kitűző

A Plaketten feltüntetve: a díjazott neve, „Bács-Kiskun Építészetéért Díj” és az évszám.

A díjat igazoló oklevélben feltüntetve:
- az adományozó
- a díjazott neve
- a kamara elnökének aláírása
- a kamara pecsétjének lenyomata

2. A „Bács-Kiskun Építészetéért Díj” azon személynek, közösségnek adományozható, melyek a megye épített környezeti kultúrájának emeléséért, a társadalmi, gazdasági, művészeti és tudományos élet területén tartós és eredményes tevékenységet folytatnak. Kiemelkedő teljesítményükkel szolgálták a helyi közösség érdekeit és javát.

III.
A kitüntető díj adományozása

1. „Bács-Kiskun Építészetéért Díj”-at a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara adományozza.
2. A kitüntető díjból évente egy ítélhető oda.
3. A díj posztumusz díjként is adományozható.
4. „Bács-Kiskun Építészetéért Díj”-ra javaslatot tehet:
- a kamara tagsága
- művészeti szövetségének megyei szervei
- megyei kamarák (Ipari és Kereskedelmi, Mérnök Kamara)
- civil szervezetek

5. A javaslatokat minden év szeptember 1. napjáig a Megyei Építész Kamara elnökének kell megküldeni.

IV.
A javaslatok elbírálása

1. A kitüntető díjra tett javaslatokat a kamara elnöksége vizsgálja meg.
2. A díj odaítéléséről a kamara elnöksége dönt.

V.
A díj átadása

1. A kitüntető díjat évente egy alkalommal a Műszaki Értelmiség Napja alkalmából kell átadni.
2. A kitüntető díjat a megyei kamara elnöke adja át.

VI.
Záró rendelkezés

1. A díj adományozásával járó előkészítő, szervezési feladatokat a kamara titkára látja el.
2. A díjazottakról a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara titkársága nyilvántartást vezet.

Kecskemét, 2007. június

Borbély Lajos
elnök


M E G H Í V Ó
2007. június 12.


M E G H Í V Ó

A Kecskeméti Városszépítő Egyesület
tisztelettel meghívja Önt

„A 2006-os Év Legszebb Épülete, Felújítása és Kertje”

című pályázat eredményhirdetésére, melynek időpontja

2007. június 14. csütörtök 17:00 óra,

helyszíne a Cifrapalota (6000 Kecskemét, Rákóczi út 1 .)
Számítunk szíves részvételére.

Kecskemét, 2007. június 11.

Üdvözlettel:

Király József s.k.
elnök


VÁROSÉPÍTÉSZET-TÁJÉPÍTÉSZET 2007
2007. június 08.


MEGHÍVÓ

A Magyar Építész Kamara Terület- és Településrendezési Tagozata
és a Magyar Urbanisztikai Társaság

tisztelettel meghívja Önt

az Építészet Háza Kós Károly kiállítótermébe
(Budapest VIII., Ötpacsirta u. 2.)

2007. június 19-én, kedden 17 órára
a
VÁROSÉPÍTÉSZET-TÁJÉPÍTÉSZET 2007
című kiállítás megnyitójára.

a kiállítást megnyitja: Fegyverneky Sándor, országos főépítész,
a vendégeket köszönti: Tétényi Éva, a MÉK titkára,
házigazdák:
Eltér István, a MÉK elnöke,
Dr. Fiala István, a MÉK TTT elnöke
Bálint Imre DLA, a BÉK elnöke és
Aczél Gábor, a MUT elnöke

A kiállítás megtekinthető a Kós Károly kiállítóteremben:
2007. június 20-tól június 29-ig,
Hétköznap 9-16 óráig, pénteken és szombaton 9-19 óráig,
valamint a MUT Székházban (Budapest, IX., Liliom u. 48.):
2007. július 4-től július 13-ig,
hétköznap 9-16 óráig.

A kiállítási gyűjtemény szakmai zsűrizése megtörtént, ennek
eredményhirdetése a megnyitón lesz hallható.

A zsűri elnöke Tétényi Éva;
zsürorok: Dr.Buzna Margit, Dr.Csemez Attila, Dr. Lázár Tibor, Locsmándy Gábor, Dr. S.Kócsi Margit, S.Zlamál Ilona

A kiállítás ideje alatt a 2003. évi kiállítás CD-mellékletes kiadványa a kiállítás
helyszínén kedvezményes áron kapható.


Meghívó
2007. május 30.


M E G H Í V Ó

A Kecskeméti Városszépítő Egyesület

tisztelettel meghívja Önt

„A 2006-os Év Legszebb Épülete, Felújítása és Kertje”

című kiállítás megnyitójára,

melynek időpontja

2007. május 31. csütörtök 17:30 óra,

helyszíne a

Cifrapalota (6000 Kecskemét, Rákóczi út 1 .)

Köszöntőt mond: Laczkó János, a Bács-Kiskun Megyei Múzeumok igazgatója.

A kiállítást megnyitja: Borbély Lajos, a Magyar Építészkamara elnökségi tagja, a Bács-Kiskun Megyei Építészkamara elnöke.

A kiállítás időtartama alatt (2007. május 31 – június 14.) minden Kedves Látogató szavazhat az általa legjobbnak ítélt pályaműre.

Számítunk szíves részvételére.


Kecskemét, 2007. május 25.

Üdvözlettel:


Király József s.k.
elnök


Új pályázati határidő
2007. május 08.


Kedves Kollégák!

A honlapunkon április 25-én közzétett, a Kecskeméti Városszépítő Egyesület által meghírdetett pályázat módosított beadási határideje:

2007. május 25.

A kiállítás időpontja is ennek megfelelően módosul

Továbbá: a kiírásban szereplő 100 x 150 cm-es méret maximált méret (ennél kisebbet is be lehet adni)

vt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27