Hirdetmények, aktualitások

Miskolc, Szent István tér rendezése
2007. december 03.


MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.
tervpályázati hirdetménye

Miskolc, Szent István tér rendezése
Ö T L E T P Á L Y Á Z A T

Tervpályázat kiírója:
MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ Zrt.
Miskolc, Hunyadi út 21.

Tervpályázat lebonyolítója:
MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ Zrt.
Miskolc, Hunyadi út 21.

Tervpályázat tárgya:
Miskolc belvárosában a sétáló utca (Széchenyi út) nyugati végpontjaként már korábban kialakult Városház térhez kapcsolódó, önálló városi tér rendezése, amely tisztázza a kialakítandó tér térfalainak építészeti megfogalmazását, funkcióval tölti be a kialakítandó teret, és építészetileg megformálja azt

Tervpályázat célja:
Az, hogy a kiíró a pályamunkákból a tér kialakításához és fejlesztéséhez olyan építészeti gondolatokat, ötleteket kapjon - amelyek figyelembe veszik az érintett terület építészeti értékeit, a város történeti hagyományait, a városlakók érzékenységét, - amelyek alapján a tér beépítésére vonatkozó építészeti program meghatározható.

· A kiíró az ötletpályázatra érkező tervezői javaslatok alapján kívánja az építési (beépítési) lehetőségeket tisztázni, a végleges tervezési programot meghatározni, a szabályozási terv módosítását kezdeményezni.
· Miskolc Városház tér és az Avasi templom parkja közötti (tervezési) területre olyan beépítés javaslatok beszerzése, melyek megoldást adnak egy 5.000 főt befogadó városi rendezvény-tér kialakítására, a terület városszerkezetbe történő integrálására a történelmi belváros értékeinek megőrzése mellett.

Tervpályázat jellege, formája:

- tervpályázat jellege: NYÍLT
- a tervpályázati eljárás formája: ÖTLETPÁLYÁZAT
- a tervpályázat: TITKOS

A tervpályázat lebonyolításának idő táblázata:

Tervpályázat meghirdetése, kiírás árusításának kezdete : 2007. november 19.
Helyszíni szemle időpontja 2007. december 4.
Kérdések feltevésének határideje 2007. december 11.
Kérdésekre adott válaszok határideje 2007. december 19.
Pályaművek postára adásának határideje: 2008. január 21.
Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2008. február 5.
Tervpályázat nyilvános bemutatása : 2008. február 5.
Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása : 2008. március 6.

A tervpályázati dokumentáció árusítása:
A tervpályázati dokumentációt 50.000,- Ft (bruttó) összegért Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Miskolc, Hunyadi út 19. I. emelet, 2007. november 19-től 2007. december 4-ig munkaidőben árusítja.

Pályaművek benyújtása:
A pályaművek a dokumentációhoz csatolt CÍMZÉSLAP felhasználásával kizárólag postai ajánlott küldeményként nyújthatók be. A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.

A pályaművek benyújtásának határideje:
2008. január 21. (hétfő) 24. óra. A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni. A késve benyújtott pályaműveket a Bíráló Bizottság a csomag felbontása nélkül kizárja.

A pályaművek díjazása:

A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 10.000.000,- Ft
áll rendelkezésre
A díj legnagyobb bruttó összege: 4.000.000,- Ft
A megvétel legkisebb összege bruttó: 500.000,- Ft

A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és megvételek összegét.

Miskolc, 2007. november 19.


A Bíráló Bizottság nevében

Jirkovszky Tamás
szakmai titkár


Miskolc, Szent István tér rendezése - kiegészítés
2007. december 03.


H I B A J E G Y Z É K

Miskolc, Szent István tér rendezésének kiírt építészeti ötletpályázat kiírási szövegére:

7. oldal:
· A megjelölt tervdokumentáció árusítására vonatkozó határidőt 2008. január 15-i határidőre hosszabbítjuk meg.
· A kérdéseket a kiíró felé ajánlott levélben is meg kell küldeni, a válaszokat a kiíró a megjelölt határidőig ajánlott levélben is megküldi a pályázónak.

21. oldal:

A teljes dokumentációt CD-re írva ( a CD-n lévő dokumentációnak PC alapú operációs rendszeren képként elmentve pl.: pdf. formátumban) a zárt borítékban a pályázati anyaghoz mellékelni kell.

Miskolc, 2007. november 29.


Jirkovszky Tamás
Bíráló Bizottság nevében


RÁKÓCZI ÚT
2007. október 31.


M E G H Í V Ó

A Kecskeméti Városszépítő Egyesület vezetősége tisztelettel meghívja Önt a kecskeméti Rákóczi út revitalizációs tervének véleményezésére, melynek időpontja

2007. november 7. szerda 16:00 óra,

helyszíne a
Cifrapalota (6000 Kecskemét, Rákóczi út 1.)

Célunk, hogy a beszélgetésen elhangzottakat összefoglalva, közös álláspontot képviselve eljuttassuk azt városunk vezetése és Vásárhelyi Dániel főépítész úr részére is.

A terv megtekinthető a város honlapján az Önkormányzat – Városfejlesztés címszó alatt (www.kecskemet.hu).

Aktív részvételére és alkotó véleményére feltétlenül számítunk.

Kecskemét, 2007. október 31.

Üdvözlettel:Király József s.k.elnök és Varga József s.k.titkár


PAVILON pályázat
2007. október 31.


P Á L Y Á Z A T

A tervpályázat témája:
A KISOSZ által szervezett kirakodó vásárok elárusító pavilonjainak megtervezése.

A pályázat célja:
Kecskemét város történelmi Főteréhez illő, esztétikus megjelenésű pavilonok tervezése. A benyújtott pályaművek tartalmazzák a javasolt főtéri helyszín megjelenését is.

A pályázat módja:
A pályázat nyílt.
Pályázni lehet M 1:20 léptékű alaprajz, metszet, homlokzat és térbeli rajzokkal.
Az így beérkezett pályaművek bemutatására a Kecskeméti Képtárban (Cifrapalota) kerül sor kiállítás keretében.

A pályázat benyújtása:
A pályázatokat 2007. november 30-ig lehet benyújtani az alábbi címen:

Kecskeméti Városszépítő Egyesület
6000 Kecskemét, Halasi út 2.

A pályázat elbírálása:
A beérkezett műveket 2007. december első hetében a Kecskeméti Képtárban kiállításon mutatjuk be a lakosság véleményének megismerése céljából. Ezt követően kerül sor az eredmény kihirdetésére.
A pályázatokat társadalmi zsűri bírálja el a lakosság véleményének figyelembe vételével. Ennek tagjai: Kecskeméti Városszépítő Egyesület
Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara
Kecskeméti Építészek Környezetvédő Egyesülete
Kecskeméti Lokálpatrióták Egyesülete
KISOSZ
Porta Egyesület

A pályázat díjazása:
A zsűri 1 db első díjat ad ki, melyet 50.000 Ft összeggel és emlékplakettel fejez ki.
A további díjazottak emlékplakettet kapnak.

Várjuk mindazok pályaműveit, akik szebbé és élhetőbbé szeretnék tenni városunkat.

Kecskemét, 2007. október 30.


Király József s.k. Vörös Tibor s.k.
Kecskeméti Városszépítő Egyesület elnöke KISOSZ Bács-Kiskun megyei elnöke


MAPEI
2007. október 29.


Tisztelt Kolléga (nő) .

A MAPEI KFT. 2007, november 21.-én szerdán, Kecskemét, Hunyadiváros, Hunyadi János tér 2 sz. Gáspár András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium nagytermében

1 kreditpontot érő szakmai előadást tart.

Az előadás címe: Hidegburkolatok alkalmazása a MAPEI – nél.
Előadó: Juhász Nagy János úr a MAPEI KFT képviselője.
Mivel a terem befogadóképessége behatárolt (max. 65 fő) csak előzetes jelent-kezés alapján lehet az előadáson részt venni a jelentkezés sorrendjében.

Jelentkezni lehet 2007, november 8-ig:
-levélben: Kovács Sándor, 6000, Kecskemét, Nemesszeghy M.u. 6 sz.
-telefonon : (lehetőleg 14 – 17 óra között, 76/480-502, 70-517-41-30
-e-mail-en: s01@fibermail.hu
A jelentkezéshez szükséges: a pontos név, lakcím, kamarai névjegyzéki szám,
(telefoni elérhetőség).

Amennyiben a jelentkezők létszáma meghaladja a 65 főt, úgy a 66. főtől egy új előadást szervezünk új időponttal, erről értesítéssel leszünk.

Kecskemét, 2007, október 14.

Kovács Sándor sk.
ÉTE Bkkm-i titkára


ESZTERGOM
2007. október 29.


Az esztergomi királyi kápolna, valamint Vitéz János Studiolojának helyreállítás története
és a falkép restaurálások feladatai címmel helyszíni megtekintést és
konferenciát szervez a MÉK Műemlékvédelmi Tagozata.

Időpont: 2007. november 6. kedd. Helyszín: Esztergom

A konferencia a MÉK Műemlékvédelmi Tagozata által szervezett szabadon választható továbbképzés
2 pontot szerző konferencia (a MÉK Továbbképzési Bizottsága által akkreditálva)

Mellékelve:
részletes program
jelentkezési lap (e-mailban Vas Tibortól az epitmuh@t-online.hu címenl kérhető)
-------------------------------------------------------------------------------------------------

RÉSZLETES PROGRAM:

Az esztergomi királyi kápolna, valamint Vitéz János Studiolojának helyreállítás története és a falkép restaurálások feladatai
– helyszíni megtekintés és konferencia

2007. november 6. kedd
Helyszín: Esztergomi Vármúzeum Márvány-terme (Széchenyi tér 1. Esztergom, Várhegy)

8: 30 Indulás a közös busszal (a jelentkezésnek megfelelően) a budapesti Batthyány tér Duna-parti parkolójából a (Metro lejáratnál)

10:00 Kávé, pogácsa a Vármúzeum Márvány-termében
10:15 Megnyitó, majd az előadások első része
13:00 Svédasztalos ebéd
13:40 Előadások második része
18:00 Visszaérkezés Budapestre

Előadások:
1. Dr. Prokopp Mária egyetemi tanár ELTE: Az Esztergomi királyi kápolna építési, helyreállítási története, freskóinak művészettörténeti jelentősége.

2. Wierdl Zsuzsanna: Az Esztergomi királyi kápolna freskóinak és festett töredékeinek restaurálása

3. Dr. Vukov Konstantin: Rekonstrukciós módszerek és kivitelezések

4. Horváth Béla: Az Esztergomi rekonstrukció 2000

5. Horváth István: Az esztergomi ásatások története

6. Dr. Prokopp Mária: A Vítéz János Studiolo, legújabb kutatások.

7. Wierdl Zsuzsanna: A Studiolo reneszánsz freskóinak restaurálása, legújabb kutatások módszertana és eredményei

8. Dr. Vukov Konstantin: A Studiolo rekonstrukciós tere, építészeti keret, építészeti nézetek az Erény freskók alkotói környezetében

Az előadások mellett vezetéssel megtekinthető lesz a Studiolo.

A MÉK Műemlékvédelmi Tagozata által szervezett szabadon választható továbbképzés
2 pontot szerző konferencia (a MÉK Továbbképzési Bizottsága által akkreditálva)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27