Hirdetmények, aktualitások

M E G H Í V Ó
2010. január 06.


A Kecskeméti Városszépítő Egyesület vezetősége tisztelettel meghívja Önt soron következő ülésére, melynek időpontja:

2010. január 12. (kedd) 17:00 óra,

helyszíne a
Kecskeméti Cifrapalota
(Kecskemét, Rákóczi út 1.)

Az ülés témája: kötetlen beszélgetés Kecskemét Város Főterének jelenlegi helyzetéről, illetve fejlesztési lehetőségeiről a történelmi egyházak helyi vezetőivel.
Meghívást kapott: Farkas László érseki helynök, Kis János lelkész, Szabó Gábor elnök-lelkész és dr. Róna Tamás vezető rabbi.

A beszélgetést vezeti: Kriskó János, a Kecskeméti Televízió műsorvezetője

Az ülés nyitott, minden érdeklődőt szeretettel várunk. Részvételére feltétlenül számítunk.

Kecskemét, 2009. december 18.

Üdvözlettel:

Király József s.k. Varga József s.k.
elnök titkár


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2009. december 16.


A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Építésügyi és Építészeti Főosztálya
meghirdeti

„AZ ÉV AKADÁLYMENTES ÉPÜLETE 2009”
építészeti nívódíj pályázatot


Az NFGM – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 31.§-ában foglaltak alapján – az épített környezet akadálymentesítése kapcsán építészeti nívódíj pályázatot hirdet. A pályázat lebonyolítója a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
A pályázat célja, hogy feltárja, értékelje és közzétegye az akadálymentesítés kiemelkedő és példaszerű építészeti-műszaki megoldásait, s ezáltal elősegítse a mozgásukban, tájékozódásban korlátozott emberek helyzetének lényeges javítását.


A részvétel feltételei:

 A pályázatra 2009. január 1-je előtt igazoltan megvalósult alkotásokkal, épületek esetében e dátum előtti jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkező pályaművekkel nevezhetnek.
 A pályázatra olyan újonnan megvalósult vagy felújított közhasználatú épületekkel lehet jelentkezni, melyek példaértékű építészeti-műszaki megoldásai (pl. rámpák kialakítása, bejáratok megoldása, különböző szintek közötti közlekedési biztosítása, egészségügyi helyiségek példamutató kialakítása stb.) az akadálymentes használatot a jogszabályi követelményeknek megfelelően, komplex módon, kiemelkedő építészeti-kivitelezői színvonalon teljesítették.
 A pályázók pályázatuk benyújtásával elfogadják a Pályázati Felhívásban foglalt feltételeket, és alávetik magukat a Bíráló Bizottság döntésének. Az épületek tulajdonosai/kezelői hozzájárulnak az épületek helyszíni bejárásához, megtekintéséhez.
 A pályázatra nem lehet olyan épülettel jelentkezni, melynél a megvalósítás során építésrendészeti intézkedésre került sor.
 A hiányosan beküldött pályázatok bírálatra nem bocsáthatók, utólagos hiánypótlásnak nincs helye.

A pályaműveket az alábbi címre kérjük beküldeni:

„AZ ÉV AKADÁLYMENTES ÉPÜLETE 2009” építészeti nívódíj pályázat

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Információszolgáltatási Igazgatóság
1111 Budapest, Budafoki út 59.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. január 29.

Témafelelős: Décsei Nóra
Tel.: (1) 279-2610/124 m.
e-mail: ndecsei@vati.hu

A pályázatot postán kell benyújtani, benyújtásának időpontja a postabélyegző kelte. Egy postai csomagban csak egy pályázat nyújtható be. A csomagolásnak biztosítania kell a pályázati anyag megfelelő védelmét a postai szállítás során esetleg bekövetkező sérülésektől. Ennek biztosítása a pályázók feladata és felelőssége.

A pályázathoz 1 példányban kötelezően benyújtandó dokumentumok:

 használatbavételi engedélyről szóló határozat
 a megvalósult állapotot ábrázoló tervek:
helyszínrajz m=1:1000
alaprajz(ok) m=1:100
metszet(ek) m=1:100
homlokzatok m=1:100
 műszaki leírás, amely részletezi az akadálymentesség érdekében alkalmazott építészeti-műszaki eszközöket (anyagokat, szerkezeteket, berendezéseket, illetve felszereléseket)
 digitális fényképek az épület külső megjelenéséről, valamint belső kialakításáról, különös tekintettel az akadálymentességet szolgáló megoldásokra, legalább 2-2 különböző nézőpontból felvéve.
 térképvázlat arról a település-részről, ahol a pályázatra benyújtott épület található (a helyszíni szemle során a tájékozódás elősegítésére)
 a kiíráshoz mellékelt, pontosan kitöltött Adatlap és Nyilatkozat
A pályázóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy valamennyien hozzájárulnak a pályázaton való részvételhez, és lehetővé teszik az épület megtekintését. Nyilatkozniuk kell továbbá a pályázóknak arról is, hogy díjazás vagy elismerés esetén a nyeremény összegét milyen százalékos megosztásban kérik a díjazásban részesülők, valamint hozzájárulnak a nyertes pályamű terveinek és fényképeinek közzétételéhez.


A pályázatok elbírálása:

Az elbírálásnál döntő szempont, hogy az adott pályamű egyaránt magas építészeti színvonalon és az akadálymentesség tekintetében is kiemelkedő műszaki megoldásokkal valósult meg.
A pályázatokat a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Építésügyi és Építészeti Főosztálya vezetője által felkért Bizottság bírálja el. A Bíráló Bizottság a benyújtási határidőt követő 90 napon belül hoz döntést, melyről a pályázók a döntést követő 15 munkanapon belül írásban értesülnek.
A Bíráló Bizottság tagjai: Fegyverneky Sándor elnök, országos főépítész, az NFGM Építésügyi és Építészeti Főosztály főosztályvezetője, az Egészségügyi Minisztérium, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a Magyar Építész Kamara, a Magyar Mérnöki Kamara valamint a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége delegált képviselői. Szakmai titkár: Décsei Nóra, VÁTI Magyar Regionális és Urbanisztikai Nonprofit Kft.


A pályázat menete, a pályaművek díjazása:

 A pályázatok beérkezését követően a Bíráló Bizottság részletesen áttekinti a pályaműveket. Kizárja azokat, amelyek nem felelnek meg a Pályázati Felhívásban rögzített feltételeknek, és kiválasztja azokat, amelyeket a benyújtott pályázati anyag alapján díjazásra vagy elismerésre esélyesnek tart. A zsűri az épületek helyszíni megtekintése után hozza meg végleges döntését.
 Díjazásban az épületek építtetői, tervezői és kivitelezői részesülnek.
 A pályaművek 300.000 Ft - 1,5 M Ft értékű díjazásban részesülhetnek a Bíráló Bizottság döntése alapján.
 A díjak átadására és a díjazásban vagy elismerésben részesített épületek bemutatására a Díjátadó ünnepélyes keretei között kerül sor.


A részletes pályázati kiírás és mellékletei hozzáférhetők:
www.nfgm.gov.hu, www.vati.hu, www.e-epites.hu, www.terport.hu

Közzétévő fórumok: Építésügyi Szemle, Belügyi Közlöny, Önkormányzati Tájékoztató,
Építész Közlöny, Szociális Közlöny, Egészségügyi Közlöny, Mérnök Újság
www.mek.hu, www.meosz.hu, www.epiteszforum.hu, www.onkorkep.hu

Budapest, 2009.12.16.

-----------------------------------------------------------
Adatlap kérhető még a:
vasti@epiteszmuhely.hu
címen


M E G H Í V Ó
2009. december 01.


A Kecskeméti Városszépítő Egyesület vezetősége tisztelettel meghívja Önt soron következő ülésére, melynek időpontja:

2009. december 3. (csütörtök) 17:00 óra,

helyszíne a

Tudomány és Technika Háza (Kecskemét, Rákóczi út 2.)
I. emeleti tárgyaló terem

Az ülés témája: Kecskemét, Főtér és környezete építészeti megújítása ötletpályázat nem nyert munkáiból bemutatás

Előadók: a terveket készítő építészek.

Az ülés nyitott, minden érdeklődőt szeretettel várunk. A tervek 2009. november 30-tól az ülés napjáig a Tudomány és Technika Házának földszinti aulájában megtekinthetőek.

Részvételére feltétlenül számítunk.

Kecskemét, 2009. november 26.


Üdvözlettel:
Király József s.k. elnök
Varga József s.k. titkár


HÍRLEVÉL
2009. november 06.


A Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara 2007. június 20-án tartott taggyűlése jóváhagyta az Elnökség által előterjesztett
Bács-Kiskun Építészetéért díj
alapító okiratát.
A díj alapítás célja volt, az építészet barátainak, valamint a környezetalakításban kimagasló teljesítményt nyújtó nem szakmabeli személyek elismerése. Továbbá az építészet népszerűsítése.

A díj az Építészet Hónapja alkalmából 2009. október 28-án került átadásra.

A Kamara Elnöksége a díjat

Heltai Nándor
közírónak

ítélte az alábbi indoklással:

„A megye épített környezetének és műemlékeinek védelmében kifejtett tevékenységéért”.

A díjat társművészetek képviselői, közéleti személyiségek, a kamara vezetése jelenlétében, fogadás keretében Borbély Lajos a Kamara Elnöke adta át.

Kecskemét, 2009. november 5.

Hornokné Fehér Zsuzsanna sk.
titkár


Város Napja, Kecskemét 2009. október 2.
2009. október 31.


Gratulálunk!

Boros Pál építész több évtizedes kiemelkedő városfejlesztő-szépítő munkája elismeréseként
Kada Elek díjat kapott.

Kecskemét – Boros Pál érezhetően egymásra talált. A városban tervezett épületeit a szakma Ybl díjjal, sokrétű építészeti munkásságát tudományos fokozattal (DLA) ismerte el.

Boros Pál meghatározó módon jelen van a város szakmai közéletében, város arculatformáló elemzései, gondolat formáló következtetései mások tervezte épületekből is visszaköszönnek.

A Kada Elek díj ennek a Kecskemét alakító szellemiségnek az elismerése.

Kedves Pali!
Kívánom, hogy további sikerekkel járd be a magad - választotta utat.

Borbély Lajos
elnök


SZABVÁNYOK
2009. október 26.


Tisztelt Kollégák!


Örömmel értesítünk mindenkit, hogy tervezési munkák elősegítése érdekében Kamaránk megvásárolta a jelenleg érvényben lévő, építészetet érintő Magyar Szabványokat.

A megvásárolt szabványok listája:

- MSZ ISO 6707-1:1992
Épületek és mérnöki létesítmények fogalommeghatározásai. Általános fogalmak
- MSZ 24203-1:2007
Oktatási intézmények tervezési előírásai 1. rész Óvodák
- MSZ 24203-2:2007
Oktatási intézmények tervezési előírásai 2. rész Általános iskolák
- MSZ 24203-3:2007
Oktatási intézmények tervezési előírásai 3. rész Középfokú oktatási intézmények
- MSZ 24203-4:2007
Oktatási intézmények tervezési előírásai 4. rész Többcélú közoktatási intézmények
- MSZ 24203-5:2007
Oktatási intézmények tervezési előírásai 5. rész Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények
- MSZ 24203-6:2007
Oktatási intézmények tervezési előírásai 6. rész Kollégiumok, diákotthonok
- MSZ-04-206-7:1981
Otthonok, szállások, Öregek napköziotthona tervezési előírásai
- MSZ-04-206-5:1981
Otthonok, szállások, Munkásszállók tervezési előírásai
- MSZ-04-206-2:1981
Otthonok, szállások, Szociális otthonok tervezési előírásai
- MSZ-04-205-2:1987
Nevelési, oktatási építmények, bölcsődék. Tervezési előírások
- MSZ-04-208-6:1981 Egészségügyi létesítmények. Közforgalmú gyógyszertárak tervezési előírásai

A szabványokat Kamaránknál meg lehet nézni hétköznap 9-1200 óra között.


Hornokné Fehér Zsuzsanna
titkár


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27